Eviakits

Kindercoach

Mijn gelofte als kindercoach; ‘ik laat je je eigen kracht voelen om te zijn wie je wilt zijn vanuit liefde bezieling en echt contact’

Mijn opleiding tot kindercoach heb ik gevolgd bij Tori kindercoachopleiding. Er zijn vele organisaties die een opleiding tot kindercoach aanbieden. Mijn keuze voor Tori was een hele bewuste.

Tori gaat uit van de visie dat ieder kind de talenten en eigenschappen heeft om zelf een oplossing aan te dragen voor de dingen die op dat moment niet lekker lopen.

In Wikipedia staat coaching omschreven als; Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.

Tori heeft het uitgangspunt dat het werken met kinderen geen toepassing is van methodes. Je bent zelf als kindercoach het belangrijkste instrument.

De gehele opleiding is een bewustwording van jouw eigen oordelen,meningen en aannames als persoon en hoe je, door dingen te ervaren, je bewust wordt van je eigen talenten en kwaliteiten en hoe die te gebruiken in je vak als kindercoach.

In de jonge jaren van het kind komt het vaak met zoveel regels en methoden via het onderwijs in aanraking dat het,in de meeste vormen van onderwijs, langzaam maar zeker steeds verder van zichzelf af komt te staan. Termen als ergens goed in zijn worden gebruikt voor taal/rekenen etc. Welke talenten het kind werkelijk heeft , of die eraan ten grondslag kunnen liggen bij rekenen en taal worden niet als dusdanig vaak benoemd. Gelukkig zijn er wel al scholen die wel het talent als uitgangspunt nemen.

Ik maak kinderen weer bewust van hun talenten en hoe ze die kunnen gebruiken in voor hen lastige situaties.

In de praktijk laat ik kinderen ervaren mbv opdrachten welke keuze leidt tot welk gedrag en waar voel je je prettig bij. Ik maak kinderen bewust van de invloed van hun gedachten en welke zijn dan helpend en welke niet.

Door tijd, ruimte en aandacht te geven aan welke gedachten en gevoelens er allemaal leven bij het kind, komen we op verassende oplossingen door het kind zelf aangedragen. Ze ervaren weer waar ze goed in zijn en waar hun talenten en kwaliteiten zitten.

Deze veranderde inzichten over zichzelf heeft ander gedrag tot gevolg, wat meer zelfvertrouwen geeft en dus ook een verruiming van de veerkracht en weerbaarheid in andere lastige situaties.

Dat is mijn belangrijkste missie als kindercoach.

Een investering voor het leven!

Bouwen aan zelfvertrouwen en

veerkracht om te zijn wie je wilt zijn!

Contactgegevens

Liesbeth Breedland
Alkmesschen 91
9403ZW Assen
Tel: 06 - 55 36 31 32

Contact

Vul een geldige naam in...
Vul een geldig e-mailadres in...
Vul uw bericht in...